Towarzystow Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego

Deklaracja członkowska

Tutaj możesz pobrać formularz deklaracji przystąpienia do Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Po jego wydrukowaniu i wypełnieniu wystarczy wysłać pod adres:

Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku ul. Ołowianka 9 - 13, 80 - 751 Gdańsk

Materiały do druku:

Formularz deklaracji do pobrania



Opłaty w TPNMM – obowiązują od 23.07.2014 r.

Status członka TPNMM

Opłata wpisowa jednorazowa

Składka członkowska roczna

członkowie pracujący zawodowo

50 zł

20 zł

członkowie nie pracujący zawodowo

30 zł

10 zł



Numer konta: 69 1020 1811 0000 0202 0102 4231

Konto TPNMM:
Bank PKO BP, nr 69 1020 1811 0000 0202 0102 4231
KRS: 0000039731 NIP: 583-20-86-836REGON: 001054630