Towarzystow Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego

W Szkole Podstawowej w Łęczu

05.04.2017

Przygotowane eksponaty

Szkoła Podstawowa w Łęczu utrzymuje kontakt z przedstawicielami ludzi morza. W lutym gościliśmy komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej. 4 kwietnia mieliśmy możliwość, aby uczniowie klas I -VI dowiedzieli się o historii polskich latarń morskich i pracy latarnika.

Spotkanie poprzedziło odczytanie fragmentu noweli Henryka Sienkiewicza „Latarnik”, która wprowadziła nas w atmosferę spotkania. Historię latarń przedstawił członek Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, jego wiceprzewodniczący Apoloniusz Łysejko.

Uczniowie wysłuchali historii o najbliżej położonej Łęcza latarni w Krynicy Morskiej. Tej pierwszej, która działała w latach 1895-1945, jej zniszczenia i nowej, czynnej od 1951 roku. Następnie historie o wszystkich pozostałych latarniach polskiego wybrzeża. Uczniowie słuchali z uwagą. Porównywali latarnie prezentowane na ekranie i te, które sami przygotowali na wystawę. W sali, w której miała miejsce prelekcja, zaprezentowano modele latarń oraz rysynki wykonane przez uczniów.

Nasz gość zauważył, że dzieci wiedzą, iż latarnia działa w nocy, co na większości rysunków zaznaczano. Ukazywały to rysunki latarni świecącej nocą, latarni ze smugą światła i latarni z księżycem w tle. Spotkanie zakończyło się pytaniami, w których młodzież ciekawa wiadomości o latarniach pytała o wiele interesujących zagadnień, np.: jak zostać latarnikiem?, czy latarnia się psuje? i jak powiedział prelegent zadała standardowe pytanie – „która latarnia jest najładniejsza?”

Gość nasz podzielił się informacjami o akcji prowadzonej przez Towarzystwo, które obejmuje program Bliza, związany z odznaką Miłośnika Latarń Morskich. Młodzież zainteresowała się jak zdobyć odznakę brązową, srebrną a przede wszystkim złotą.

Spotkanie zakończyło się przekazaniem książek do biblioteki szkolnej i upominków dla młodzieży.

Dyrektor szkoły Zbigniew Kęska wyraził podziękowanie za podzielenie się z młodzieżą wiadomościami o polskich latarniach i złożył zaproszenie na uroczystość jubileuszu nadania szkole imienia Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Zaproszenie zostało przyjęte i zadeklarowano uczestniczenie w tych obchodach, które odbędą się przy latarni morskiej w Krynicy w czerwcu.

Treść i zdjęcia Natalia Sokulska


Konto TPNMM:
Bank PKO BP, nr 69 1020 1811 0000 0202 0102 4231
KRS: 0000039731 NIP: 583-20-86-836REGON: 001054630