Towarzystow Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego

Spotkanie w Muzeum w Jaworzu

28.06.2017

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu powstało początkowo w oparciu o szkolną kolekcję, którą placówce przekazał jej były wychowanek, bosman Erwin Pasterny. Składały się na nią spreparowane przez bosmana okazy, m.in.: rekiny, płaszczka, żółwie, ośmiornice, mięczaki, jeżowce i rozgwiazdy.

W 2014 roku została otwarta zbudowana od podstaw nowoczesna placówka, a jedną z jej atrakcji stanowią duże akwaria.

2 czerwca 2017 r. odbyło się w niej sympozjum, w którym wzięła udział delegacja NMM i zarząd Towarzystwa Przyjaciół NMM z prezesem dr. Fryderykiem Tomalą. Referaty wygłosili: dyrektor NMM dr inż. Jerzy Litwin, Jadwiga Klim i dr Katarzyna Schaefer z NMM oraz Teresa Boguszewska z TP NMM. W ramach spotkania odbyła się też pokazowa lekcja biologii w wykonaniu uczniów jaworzańskiego gimnazjum, przy którym znajduje się muzeum, swoje umiejętności zaprezentowali też młodzi przewodnicy po ekspozycjach muzealnych – obecni i byli gimnazjaliści.

Tekst - Anna Ciemińska


Konto TPNMM:
Bank PKO BP, nr 69 1020 1811 0000 0202 0102 4231
KRS: 0000039731 NIP: 583-20-86-836REGON: 001054630