Towarzystow Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego

Wydarzenia

TEGOROCZNE ROCZNICE RUDOWĘGLOWCA S.S. „SOŁDEK”

19.11.2006

58. rocznica wodowania pierwszego po wojnie statku, wybudowanego w Stoczni Gdańskiej, które miało miejsce 6 listopada 1948 roku oraz mijające w tym roku 25 lat od chwili przejęcia „Sołdka” przez Centralne Muzeum Morskie jako statku - muzeum skłaniają do szerszego zajęcia się bogatą historią tego...

Czytaj więcej >

„Stilo” w filatelistyce

11.11.2006

Poczta Polska wyemitowała w bieżącym roku serię znaczków pocztowych, które prezentują latarnie morskie. Autorem projektu jest Pan Zygmunt Okrassa z Sopotu. Przy opracowaniu projektu korzystano z materiałów archiwalnych mieszkańca Gdyni, Pana Apoloniusza Łysejko, co odnotowano w prawym dolnym rogu...

Czytaj więcej >

Szlakiem Latarń Morskich Zachodniego Wybrzeża

29.10.2006

W dniach 23 – 25.10.2006r. przedstawiciele Zarządu i Komisji Rewizyjnej naszego Towarzystwa w osobach : Fryderyka Tomali, Roberta Witkowskiego i Ireny Pawlukiewicz uczestniczyli w spotkaniu pracowników muzeów, które miało na celu zapoznanie się z działaniami, jakie zachodzą w małych środowiskach...

Czytaj więcej >

Latarnia morska w miejscowości Callela (Hiszpania)

03.10.2006

Callela to jedna z najsłynniejszych miejscowości na wybrzeżu Costa Maresme. Swoją popularność miasto zawdzięcza nie tylko zabytkowemu centrum, słonecznej plaży i szerokiej gamie oferowanych rozrywek, ale także atrakcyjnej lokalizacji – od stolicy Katalonii - Barcelony miejscowość dzieli odległość ...

Czytaj więcej >

Relacja z uroczystości w Rozewiu i Stilo

18.08.2006

W dniu 29 lipca 2006r. w latarniach morskich w Rozewiu i Stilo odbyły się uroczystości:
1/ odsłonięcia repliki tablicy nominacyjnej z 1935r r., ufundowanej przez nasze Towarzystwo a upamiętniającej nadanie w 1933r. przez Rząd II R.P. latarni morskiej w Rozewiu imienia Stefana Żeromskiego oraz...

Czytaj więcej >

10 - lecie Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich

27.06.2006

W dniu 23.06.2006r. na statku „ŁADOGA” przy Wałach Chrobrego w Szczecinie w ramach obchodów 10 – lecia Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich, odbyła się konferencja pt. ”Czy Latarnie morskie mają w przyszłość być tylko atrakcją turystyczną „.
Nasze Towarzystwo było reprezentowane przez:

Czytaj więcej >

Składki członkowskie

11.06.2006

Walne Zebranie Członków naszego Towarzystwa w dniu 25.05.2006r. przyjęło uchwałę o wprowadzeniu od dnia 1.06.2006r. obowiązkowych składek członkowskich w skali roku, w wysokości:

1. 10 zł dla osób niepracujących,
2. 20 zł dla osób pracujących,
3. 500 zł dla członków wspierających.

Czytaj więcej >

Walne Zebranie Członków naszego Towarzystawa - 25.05.2006r.

29.05.2006

W dniu 25.05.2006r. w Sali Edukacyjnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku ul. Ołowianka 9 – 13 odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Towarzystwa.
Po przywitaniu wszystkich przez Prezesa Towarzystwa p. Fryderyka Tomalę zgodnie z porządkiem Walnego Zebrania nastąpił wybór Przewodniczącego...

Czytaj więcej >

Remont budynku starej maszynowni w Rozewiu, zakończony.

18.04.2006

W dniu 4 kwietnia 2006r. , po 6 miesiącach, zakończony został remont budynku starej maszynowni ,znajdującej się przy latarni morskiej w Rozewiu. Remont ten został sfinansowany przez nasze Towarzystwo i Urząd Morski w Gdyni. Obecnie trwają prace adaptacyjne wewnątrz budynku, by udostępnić go wszystkim...

Czytaj więcej >

PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZU LATARNI MORSKIEJ STILO USTALONY!

23.03.2006

W dniu 16 marca 2006 r. członkowie Zarządu Towarzystwa, z prezesem F. Tomalą na czele, spotkali się z P. Jackiem Michałowskim, wójtem gminy Choczewo, w sprawie omówienia przygotowań do uroczystych obchodów, przypadającej w tym roku, setnej rocznicy funkcjonowania latarni morskiej STILO. W spotkaniu...

Czytaj więcej >

OPŁATEK MUZEALNIKÓW

15.01.2006

W Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku w dniu 06.01.2006 roku odbyło się tradycyjne już spotkanie opłatkowe pomorskiego środowiska muzealniczego z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim. Wśród gości, zebranych w salach Muzeum w Spichlerzach na Ołowiance, byli członkowie naszego Towarzystwa...

Czytaj więcej >

Śluza w Przegalinie.

04.01.2006

Prezentujemy kolejny artykuł z cyklu, w którym prezentujemy różne budowle hydrotechniczne znajdujące się na terenie nzszego województwa.
(Dane zaczerpnięto ze strony www.rzgw.gdy.pl)

Śluza południowa w Przegalinie położona jest w 0+550 kilometrze Martwej Wisły (Wisły Gdańskiej) w mieście...

Czytaj więcej >

Konto TPNMM:
Bank PKO BP, nr 69 1020 1811 0000 0202 0102 4231
KRS: 0000039731 NIP: 583-20-86-836REGON: 001054630