Towarzystow Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego

Zarząd Towarzystwa

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa wybrany przez XiV Walne Zebranie Członków w dniu 15.06.2016 r. na lata 2016 – 2020:

1. Skład Zarządu

Fryderyk Tomala PREZES

Teresa Boguszewska WICEPREZES

Apoloniusz Łysejko WICEPREZES

Robert Witkowski SKARBNIK

Lucjan Boroś SEKRETARZ
 

2. Skład Komisji Rewizyjnej

Wojciech Ronowski PRZEWODNICZĄCY

Tomasz Czayka WICEPRZEWODNICZĄCY

Irena Pawlukiewicz SEKRETARZ

Konto TPNMM:
Bank PKO BP, nr 69 1020 1811 0000 0202 0102 4231
KRS: 0000039731 NIP: 583-20-86-836REGON: 001054630