Towarzystow Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół NMM

 

I Walne Zebranie - 12 stycznia 1960 r.

Zarząd
 
Prezes - Florian Wichłacz

Wiceprezes - Andrzej Benesz

Sekretarz - Przemysław Smolarek

Członek - Witold Urbanowicz

Członek - Bolesław Polkowski

Członek - Józef Kuszewski

 

II Walne Zebranie - 2 października 1964 r.

Zarząd
 
Prezes - Florian Wichłacz

Wiceprezes - Andrzej Benesz

Sekretarz - Przemysław Smolarek

Członek - Witold Urbanowicz

Członek -Józef Kuszewski

Członek - Zbigniew Grzywaczewski
 

 

III Walne Zebranie - 30 marca 1967  r.

Zarząd
 
Prezes - Florian Wichłacz

Wiceprezes - Andrzej Benesz

Sekretarz - Przemysław Smolarek

Członek - Witold Urbanowicz

Członek -Józef Kuszewski

Członek - Zbigniew Grzywaczewski
 

 

IV Walne Zebranie - 16 czerwca 1969 r.

Zarząd
 
Prezes - Florian Wichłacz

I Wiceprezes - Andrzej Benesz

II Wiceprezes - Piotr Stolarek

Sekretarz - Zbigniew Grzywaczewski

Członek - Bolesław Polkowski

Członek -Janusz Gąsiorowski

Członek - Stanisław Ludwig
 

 

V Walne Zebranie - 29 listopada 1974 r.

Zarząd
 
Prezes - Florian Wichłacz

I Wiceprezes - Piotr Stolarek

II Wiceprezes - Zbigniew Grzywaczewski

Skarbnik - Bolesław Mikszta

Sekretarz - Juliusz Kruszewski

Członek - Bolesław Polkowski

Członek -Wiktor Trojanowski

Członek - Gabriel Groch

Członek -Joanna Konopacka

Członek - Ludwika Manowska
 

 

I Nadzwyczajne Walne Zebranie - 21 czerwca 1977 r.

Zarząd
 
Prezes - Florian Wichłacz

I Wiceprezes - Piotr Stolarek

II Wiceprezes - Zbigniew Grzywaczewski

Skarbnik - Bolesław Mikszta

Sekretarz - Jerzy Litwin

Członek - Bolesław Polkowski

Członek -Wiktor Trojanowski

Członek - Gabriel Groch

Członek -Joanna Konopacka

Członek - Ludwika Manowska
 

 

VI Walne Zebranie - 2 kwietnia 1979 r.

Zarząd
 
Prezes - Florian Wichłacz

I Wiceprezes - Zbigniew Grzywaczewski

II Wiceprezes - Czesław Znajewski

Sekretarz - Jerzy Litwin

Członek - Bolesław Polkowski

Członek -Wiktor Trojanowski

Członek - Gabriel Groch

Członek -Joanna Konopacka

Członek - Henryk Śliwowski

Członek -Wojciech Babiński

Członek - Konrad Ruth

Członek -Bohdan Rojcewicz

Członek - Helena Paszkowa

 

VII Walne Zebranie - 9 grudnia 1983 r. 

Zarząd
 
Prezes - Zbigniew Grzywaczewski

I Wiceprezes - Henryk Śliwowski

II Wiceprezes - Konrad Ruth

Sekretarz - Barbara Skuratowicz

Członek - Czesław Znajewski

Członek - Bolesław Polkowski

Członek -Bohdan Rojcewicz

Członek -Wiktor Trojanowski

Członek - Gabriel Groch

Członek -Joanna Konopacka

Członek -Wojciech Babiński

Rzecznik - Zygmunt Sójka
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący - Zygmunt Żukowski

Członek - Stanisław Ludwig

Członek - Waldemar Wallas
Sąd Koleżeński
 
Przewodniczący - Lech Stefański

Członek - Adam Muszyński

Członek - Stefan Brąglewicz

 

 

Jubileuszowe Walne Zebranie z okazji XXX-lecia TPCMM 28 marca 1988 r.              

  

Zarząd
 

Prezes - Wojciech Babiński

I Wiceprezes - Czesław Znajewski

II Wiceprezes - Antoni Strzelbicki

Sekretarz - Teresa Klim

Skarbnik - Zbigniew Grzywaczewski

Członek - Gabriel Groch

Członek - Joanna Konopacka

Członek - Stefan Brąglewicz

Członek - Zygmunt Sójka

Członek - Stanisław Bucholc

Członek - Tomasz Czayka

Członek - Aleksander Kowalski

Członek - Czesław Wojewódka

Członek - Stanisław Maciejewski

Członek - Włodzimierz Wodecki ( rzecznik )

Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący - Stanisław Ludwig

Członek - Juliusz Kruszewski

Członek - Andrzej Żylicz
Sąd Koleżeński
 
Przewodniczący - Lech Stefański

 

 

VIII Walne Zebranie - 25 kwietnia 1992 r.


 
 

Zarząd
 

Prezes - Zygmunt Sójka

I Wiceprezes - Zbigniew Grzywaczewski

II Wiceprezes - Apoloniusz Łysejko

Sekretarz - Teresa Klim

Skarbnik - Wojciech Babiński

Członek - Stefan Kolicki

Członek - Gabriel Groch

Komisja Rewizyjna
 

Przewodniczący - Witold Bublewski

Członek - Juliusz Kruszewski

Członek - Joanna Konopacka

 

 

IX Walne Zebranie - 21 września 1996 r.  

Zarząd
 

 

 

Prezes - Zygmunt Sójka

Wiceprezes - Apoloniusz Łysejko

Sekretarz - Teresa Boguszewska

Skarbnik - Stefan Kolicki

Członek - Stanisław Ludwig

Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący - Witold Bublewski

Członek - Juliusz Kruszewski

Członek - Joanna Konopacka

 

 

X Walne Zebranie - 5 stycznia 2001 r.
 

 

Zarząd
 

 

Prezes - Zygmunt Sójka

I Wiceprezes - Apoloniusz Łysejko

II Wiceprezes - Fryderyk Tomala

Sekretarz - Teresa Boguszewska

Skarbnik - Stefan Kolicki

Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący - Juliusz Kruszewski

Członek - Stanisław Ludwig

Członek - Tomasz Czayka
 

 

 

XI Walne Zebranie - 28 maja 2004 r.


 


Zarząd
 

Prezes Honorowy - Zygmunt Sójka

Prezes - Fryderyk Tomala

I Wiceprezes - Tomasz Czayka

II Wiceprezes - Apoloniusz Łysejko

Sekretarz - Teresa Boguszewska

Skarbnik - Robert Witkowski
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący - Juliusz Kruszewski

Wiceprzewodniczący - Lucjan Boroś

Sekretarz - Irena Pawlukiewicz
 

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie - 18 marca 2005 r.

 


 

Zarząd
 

Prezes - Fryderyk Tomala

Wiceprezes - Teresa Boguszewska

Wiceprezes - Apoloniusz Łysejko

Sekretarz - Lucjan Boroś

Skarbnik - Robert Witkowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Tomasz Czayka

Wiceprzewodniczący - Wojciech Ronowski

Sekretarz - Irena Pawlukiewicz

 

 

 

XII Walne Zebranie - 19 czerwca 2008 r.

 

Zarząd

 

  

Prezes - Fryderyk Tomala

Wiceprezes - Teresa Boguszewska

Wiceprezes - Apoloniusz Łysejko

Sekretarz - Lucjan Boroś

Skarbnik - Robert Witkowski

Komisja Rewizyjna Przewodniczący - Tomasz Czayka

Wiceprzewodniczący - Wojciech Ronowski

Sekretarz - Irena Pawlukiewicz

 

 

 

XIII Walne Zebranie - 29 czerwca 2012 r.

 

Zarząd
 
Prezes - Fryderyk Tomala

Wiceprezes - Teresa Boguszewska

Wiceprezes - Apoloniusz Łysejko

Sekretarz - Lucjan Boroś

Skarbnik - Robert Witkowski
 
Komisja Rewizyjna Przewodniczący - Tomasz Czayka

Wiceprzewodniczący - Wojciech Ronowski

Sekretarz - Irena Pawlukiewicz
 
8 lipca 2015 r. nastąpiła wewnętrzna zamiana w składzie Komisji Rewizyjnej:
- dotychczasowy wiceprzewodniczący Wojciech Ronowski został przewodniczącym,
- dotychczasowy przewodniczący Tomasz Czayka został wiceprzewodniczącym.
 

XIV Walne Zebranie - 15 czerwca 2016 r.
 
Zarząd                                          Prezes - Fryderyk Tomala
                                                       Wiceprezes - Teresa Boguszewska
                                                       Wiceprezes - Apoloniusz Łysejko
                                                       Sekretarz - Lucjan Boroś
                                                       Skarbnik - Robert Witkowski
 
Komisja Rewizyjna                    Przewodniczący - Wojciech Ronowski
                                                       Wiceprzewodniczący - Tomasz Czayka
                                                       Sekretarz - Irena Pawlukiewicz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konto TPNMM:
Bank PKO BP, nr 69 1020 1811 0000 0202 0102 4231
KRS: 0000039731 NIP: 583-20-86-836REGON: 001054630