Towarzystow Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego

Też możesz być zdobywcą Odznaki Turystycznej Miłośnika Latarń Morskich "BLIZA"!

Latarnie morskie nie stanowią jeszcze reliktu przeszłości, ale powoli zaczyna się zmieniać ich przeznaczenie. Jej podstawowym zadaniem przez wieki było wskazywanie bezpiecznej drogi do portu przeznaczenia. Obecnie, w dobie coraz większej automatyzacji, komputer dotarł także na mostek kapitański. Latarnie nie przestały być potrzebne, ale marynarze przestali z nich korzystać. Wystarcza im urządzenie zwane GPS, dzięki któremu znają pozycję nawigacyjną statku niezależnie od pory dnia i pogody.

A więc co dalej z przyszłością latarń, zwanych w języku Kaszubów blizami?

Zainteresowali się nimi turyści. Dziesiątki organizacji na świecie remontuje i uatrakcyjnia swoje latarnie, chcąc zachęcić do ich zwiedzania. Zorganizowano „Światowy Dzień Latarnika”, który obchodzimy również w Polsce, już od kilku lat, zawsze w trzecią niedzielę sierpnia.

Organizatorzy ruchu turystycznego w Polsce postanowili także włączyć się do tej akcji. Prowadzimy w tym celu akcję, od sezonu turystycznego 2006, dla wszystkich, którzy nas odwiedzą, możliwość zdobycia Turystycznej Odznaki Miłośnika Latarń Morskich „BLIZA”

Wystarczy, że w okresie 2 lat odwiedzisz 5 dowolnych polskich bliz, zbierzesz w specjalnym paszporcie, zakupionym w jednej z latarń wymienionych w Regulaminie, potwierdzenia zwane wizami. Przyślij nam paszport ze stemplami, a my wyślemy Tobie Brązową Odznakę miłośnika latarń morskich BLIZA.

Z brązową odznaką możesz wykonać następny krok. Przed Tobą stoi szansa uzyskania przywileju bezpłatnego zwiedzania wszystkich latarń morskich w Polsce, udostępnionych do zwiedzania.

W tym celu powinieneś odwiedzić pozostałe polskie latarnie. Zostało ich przed Tobą już tylko 8. Uzyskaj w nich wizy pobytów, a następnie przyślij swój latarniany paszport z 13 wizami z 13 bliz (w tym 5 uprzednio otrzymanych), a my, po weryfikacji, odeślemy Twój paszport z dołączoną Srebrną Odznakę miłośnika latarń morskich BLIZA.

Na tym jednak nie koniec. Masz szansę, będąc wytrwałym, na uzyskanie Złotej Odznaki miłośnika latarń morskich BLIZA. Czas jej zdobywania, jak w przypadku srebrnej odznaki, nieograniczony. Wystarczy, po zdobyciu srebrnej odznaki, odwiedzić 3 zagraniczne latarnie, uzyskać dowolne potwierdzenia pobytów w nich i powiadomić nas o tym, poprzez przysłanie paszportu wraz z tymi potwierdzeniami.

 

.

W latach 2006 - 2013 przyznano:

1.  ODZNAKA BRĄZOWA - 2531

2.  ODZNAKA SREBRNA - 1090

3.  ODZNAKA ZŁOTA - 155

Razem przyznano 3776 Odznak BLIZA


W latach 2006-2014 przyznano:

1. ODZNAKA BRĄZOWA 2995

2. ODZNAKA SREBRNA 1245

3.ODZNAKA ZŁOTA 201

Razem przyznano 4441 Odznak BLIZA


W latach 2006 - 2015 przyznano:

1.  ODZNAKA BRĄZOWA - 3522

2.  ODZNAKA SREBRNA - 1506

3.  ODZNAKA ZŁOTA - 236

Razem przyznano 5264 Odznak BLIZA


REGULAMIN  

ODZNAKI   TURYSTYCZNEJ

MIŁOŚNIKA   LATARŃ   MORSKICH  „BLIZA”.

 

1. Odznakę Turystyczną Miłośnika Latarń Morskich „BLIZA” wprowadza się w celu upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie morskim, a zwłaszcza o historii i dniu dzisiejszym oznakowania nawigacyjnego, nierozerwalnie związanego z bezpiecznym żeglowaniem po morzach i oceanach.

2. Odznaka Turystyczna „BLIZA” jest trójstopniowa: brązowa, srebrna, złota*/ i można ją zdobywać wielokrotnie.

3. Odznakę brązową zdobyć może turysta, który udokumentuje odwiedziny pięciu dowolnych latarń morskich w Polsce, udostępnionych do zwiedzania, w okresie nie dłuższym niż kolejne dwa lata.

4. Odznakę srebrną zdobyć może każdy posiadacz odznaki brązowej, który udokumentuje odwiedziny pozostałych polskich latarń, udostępnionych do zwiedzania.

5. Odznakę złotą zdobyć może każdy posiadacz odznaki srebrnej, który udokumentuje odwiedziny minimum trzech latarń poza granicami Polski.

6. Odwiedziny latarń morskich można udokumentować jednym z niżej wymienionych sposobów:

 a/ poprzez załączenie, do wniosku o przyznanie odznaki danego stopnia, książeczki potwierdzeń odwiedzin latarń, zwanej „Paszportem miłośnika latarń morskich” i zawierającej, określoną niniejszym Regulaminem, wymaganą ilość odcisków stempli okolicznościowych zwanych „wizami pobytu”, wstawianych wraz z datą przez pracowników obsługi ruchu turystycznego w latarniach;

 b/ poprzez załączenie, do wniosku o przyznanie odznaki danego stopnia, wymienionego powyżej „Paszportu” wraz z wymaganą ilością, uzyskanych w latarniach, biletów wstępu i/lub paragonów fiskalnych będących dowodem opłaty wstępu;

 c/ poprzez załączenie, do wniosku o przyznanie odznaki danego stopnia, w/w „Paszportu” wraz z wymaganą łączną ilością, „wiz pobytu”, biletów wstępu i/lub paragonów fiskalnych będących dowodem opłaty wstępu;

 d/ w przypadku zdobywania odznaki złotej dopuszcza się załączenie do "Paszportu" równiez innych dowodów potwierdzajacych terminy pobytów w latarniach norskich, znajdujacych sie poza granicami Polski;

e/ „wiza pobytu” jest wstawiana do „Paszportu” przez pracowników obsługi ruchu turystycznego wyłącznie po zakończeniu zwiedzania latarni morskiej;

7. Współorganizatorami Odznaki Turystycznej Miłośnika Latarń Morskich "BLIZA" są:Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich w Szczecinie oraz Latarnia Morska Gdańsk Nowy Port, a przyznaje ją Towarzystwo Przyjaciół NMM, na wniosek zainteresowanego, po weryfikacji "Paszportu" i ewentualnych załączników.

8. Odznakę "BLIZA" może zdobywać każdy turysta mający ukończone 4 lata, z tym, że turyści małoletni mogą zwiedzać latarnie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

9. W celu wyróżnienia zdobywców srebrnej i złotej Odznaki "BLIZA:, otrzymują oni uprawnienie do bezpłatnego wstępu, w sezonie turystycznym, do niżej wymienionych polskich latarń, udostępnionych do zwiedzania:

Krynica Morska, Gdańsk Nowy Port, Hel, Rozewie, Stilo, Niechorze, Świnoujście.

10. Uprawnienie, wymienione w punkcie 9, przyznawane jest bezterminowo.

11. „Paszport Miłośnika Latarń Morskich”, zawierający: Regulamin Odznaki BLIZA,  druki wniosków o przyznanie Odznaki "BLIZA" i wykaz latarń udostępnionych do zwiedzania, można nabyć w latarniach polskiego wybrzeża, wymienionych w punkcie 9 i w sklepiku TPNMM na stronie <www.tpnmm.pl>.

12. Wnioski przyjmuje i przyznaną Odznakę "BLIZA" odsyła, na swój koszt Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, 80-751 Gdańsk ul. Ołowianka 9-13 wraz z legitymacją oraz „Paszportem”, na podany przez zainteresowanych adres korespondencyjny.

        */  Odznaki  nie będą wykonane z kruszców szlachetnych.

 

                                 O R G A N I Z A T O R Z Y

 

Gdańsk, dnia 02.03.2016 r.

 

Konto TPNMM:
Bank PKO BP, nr 69 1020 1811 0000 0202 0102 4231
KRS: 0000039731 NIP: 583-20-86-836REGON: 001054630